Om mancan

MANCAN är ett säljbolag som förser uppdragsgivare, främst i mediabranschen, med kvalificerad försäljningskompetens. Vi arbetar huvudsakligen med försäljning av annonsplats men även med prenumerationsförsäljning, besöksbokning, konsultiva tjänster och marknadsundersökningar.
Vårt arbete kännetecknas av:

Långsiktighet – Extremt låg personalomsättning möjliggör uppbyggande av goda relationer med kunder. När vi åtar oss uppdrag arbetar vi långsiktigt för att optimera försäljningen. Några av de uppdragsgivare vi idag samarbetar med har varit med oss sen bolaget grundades 1990.

Totalansvar – Vid behov ansvarar vi för hela processen “från ax till limpa”, inkluderande försäljning, annonsproduktion, fakturering etc.

Engagemang – Vi strävar efter en nära relation med både uppdragsgivare och kund för att fungera som ett bra “bollplank” vid produktutveckling.

Kontroll – Ett väl fungerande rapportsystem ger våra uppdragsgivare säkra och kontinuerliga uppdateringar beträffande orderstatus, förväntad försäljning.

Selektivitet – De titlar och uppdragsgivare vi väljer att samarbeta med, skall fylla ett definitiv och väldefinierat behov hos marknaden samt vara införstådda med vår långsiktighet.

Företagsledning:
Mikael Marin, VD  /   Daniel Du Rietz

Help writing a essay

Comments are closed.